Nieuws


26-11-2017 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hier is de uitnodiging met aanvullende gegevens voor de algemene Ledenvergadering Gewest Gelderland op 30-11-2017 te lezen.

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering 2016 te lezen.

 

 

24-9-2017 - Verslag voorjaarsvergadering Gewest 7-juni-2017

Hier zijn de notulen van de voorjaarsvergadering van 7 juni 2017 te lezen.

 

 

17-12-2016 - Verslag Algemene ledenvergadering 24-11-2016

Hier is het verslag van de algemene Ledenvergadering van het gewest te lezen.

 

 

16-11-2016 - Algemene ledenvergadering 24-11-2016

Namens het bestuur van het Gewest Gelderland van de KNSB nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden  gehouden op donderdag 24 november 2016 in het Protestant Militair Tehuis te Harskamp, aanvang 19.30 uur. Lees hier de uitnodiging en agenda.

 

23-7-2016 - Verslag Voorjaarsvergadering Gewest Gelderland 25 mei 2016

Hier is het verslag van de voorjaarsvergadering van het gewest Gelderland te lezen

 

11-12-2015 - verslagen algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering KNSB gewest Gelderland 26112015

Financieel jaarverslag KNSB gewest Gelderland 2014 2015

Verslag kascommissie Algemene ledenvergadering KNSB Gewest Gelderland 2015 

 

11-11-2015 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Gewest Gelderland op 26-11-2015

U wordt uitgenodigd om de algemene ledenvergadering van het gewest op donderdag 26 november 2015 in het Protestant Militair Tehuis  te Harskamp bij te wonen. De aanvang is om 19.30 uur.  

Hier is de uitnodiging te lezen 

aanmelden bij  HWNijhoff1993@kpnmail.com